Week 3: Afstandsleren is een succes

WEEK 15-21 juni

Tijdens de campagne wordt uitgelegd aan de ouders dat het belangrijk is dat de kinderen blijven oefenen wat ze geleerd hebben.

Op woensdag worden de ingevulde bundels ingeleverd op school en worden nieuwe bundels uitgedeeld.
Een 100-tal leerlingen waren enthousiast om hun huiswerk te komen inleveren! Zo n grote opkomst was niet verwacht.


Het is duidelijk dat de leerkrachten de ouders goed hebben ingelicht over het belang hiervan.

Ze hebben zelfs een filmpje gemaakt om te bedanken. Het geeft hun het gevoel nuttig bezig te zijn en het geeft hun ook structuur in het dagelijkse leven. Momenteel bestaat de kans dat de eindexamens zouden doorgaan.
De lesbundels die de leerkrachten wekelijks uitwerken, helpen de leerlingen om zich hierop verder voor te bereiden. Door de grote opkomst merkte men wel dat er nog wat werkpuntjes zijn omtrent hygiëne. Hoewel er aan de school mobiele units staan met water en zeep waar de aanwezigen hun handen kunnen wassen, merkte de school toch wel dat het handen wassen en het dragen van de mondmaskers nog geen automatisme is bij de ouders.
Hier zal verder aan gewerkt worden tegen het volgende schoolbezoek.