Senegal 2021

Enkele feiten

Locatie: Africa, Senegal
Begindatum: 12/2020
Einddatum: Voorzien op 10/10/2021 
Beschrijving: Bouw van 4 klaslokalen voor een lagere school
Partnerorganisatie in het Noorden: DROP
Partnerorganisatie in het Zuiden: DROP
Ingezamelde budget: 18271.22€
View more

Dompel je onder in het project

Het project situeerde zich in een bestaande school in Godaguene, nabij Sindine in Senegal. Het is een relatief afgelegen plek aan de rand van het dorp. De school werd gebouwd in 1984 en sindsdien werd er sporadisch wat infrastructuur aan toegevoegd door de bevolking. De infrastructuur blijft echter onvoldoende want er zijn klassen van wel 60 leerlingen. Dit gaat helaas ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De schooldirectie wou de school uitbreiden met minstens drie klaslokalen, maar beschikte niet over de nodige middelen. De school is de enige lagere school voor de regio en er komen kinderen uit meer dan 12 omringende dorpen. De bevolking is er arm en leeft vooral van de landbouw en veeteelt. Het zijn vooral Peulh en Serrère die in deze regio wonen. Het project werd geleid door Oumar, in samenspraak met de directeur van de school en de dorpsafgevaardigden. Tijdens de zomervakantie zijn er twee klaslokalen gebouwd en is een bestaande klas gerenoveerd en voorzien van zonnepanelen.