Senegal 2021

Enkele feiten

Locatie: Africa, Senegal
Begindatum: 12/2020
Einddatum: Voorzien op 10/10/2021 
Beschrijving: Bouw van 4 klaslokalen voor een lagere school
Belgische partnerorganisatie: DROP
Senegalese partnerorganisatie: DROP
Ingezameld budget: 18.271,22€
View more

Dompel je onder in het project

Dit project situeerde zich in een bestaande school in Godaguene, nabij Sindine in Senegal. Het is een relatief afgelegen plek aan de rand van het dorp. De school werd gebouwd in 1984 en sindsdien werd er sporadisch wat infrastructuur aan toegevoegd door de lokale bevolking. Toch bestaan klassen soms uit wel 60 leerlingen. Dit gaat helaas ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De school is bovendien de enige lagere school voor de regio en er komen kinderen uit meer dan 12 omringende dorpen. De bevolking is er arm en leeft vooral van de landbouw en veeteelt. Vooral Peulh en Serrère wonen in deze regio.

De schooldirectie wilde de school uitbreiden met minstens 3 klaslokalen, maar beschikte niet over de nodige middelen. Het project werd ter plekke geleid door Senegalese Changemaker Oumar, in samenspraak met de directeur van de school en de dorpsafgevaardigden. Tijdens de zomervakantie werden er, in samenwerking met Edukado, 2 klaslokalen gebouwd en werd een bestaande klas gerenoveerd en voorzien van zonnepanelen.