Projecten

Sinds het ontstaan van Edukado in 2009, gingen we 9 projecten aan. Foto’s, partners en einddossiers zijn allemaal hieronder te vinden. Net als ons nieuw project. Zin om mee te doen? Neem een kijkje en leer Edukado wat beter kennen!

Senegal 2021

In December 2020 is een groep van +/- 12 jongvolwassenen het project Senegal gestart. Zij zijn tijdens het academiejaar fondsen aan het werven, een groepsband aan het opbouwen en zich volledig onderdompelen in ontwikkelingssamenwerking en de uitdagingen die hierbij horen. Tijdens de zomer zullen ze naar Senegal reizen om samen met DROP Senegal enkele klaslokalen te bouwen (mits positieve beslissing op 19/04, zie sectie Covid plan).

Locatie: Africa, Senegal
Begindatum: 12/2020
Einddatum: Voorzien op 31/08/2021 
Beschrijving: Bouw van 4 klaslokalen voor een lagere school
Partnerorganisatie in het Noorden: DROP
Partnerorganisatie in het Zuiden: DROP
Vereiste budget: 12000€
Ingezameld budget
Steun het project

Edukado assemble!

Een team van 16 jongvolwassen werd bijeengeroepen om het Senegal 2021 project te realiseren.

Heb je zelf zin om mee te doen met ons volgende project? -> Zet je op de wachtlijst!

Wil je meer info? -> Check de video!

Wachtlijst

Wist je dat je het project ook kan steunen zonder zelf centen te doneren? Check onze steunpagina en Trooper er op los!

(dat neemt niet weg dat een project nog steeds gulle giften nodig heeft om gerealiseerd te kunnen worden, maar alle steun helpt!)

Covid-19 plan

Het Senegal 2021 project gaat door. In elk geval wordt de bouw gerealiseerd, ongeacht het verdere verloop van de coronapandemie.  De enige onzekerheid blijft echter of de studenten zullen kunnen meegaan om te helpen met de bouw of niet. We blijven de optie om naar Senegal te kunnen reizen voorlopig openhouden, tot de paasvakantie. Dan zullen we opnieuw met het voltallige bestuur samenkomen om een eindbeslissing te nemen, gebaseerd op enkele criteria (bv.: positief reisadvies, geen incidenten van intolerantie t.o.v. blanken n.a.v. corona, redelijke prijs vliegtickets, mogelijkheid tot reizen buiten Europa, …).

Op 19/04/2021 zullen we laten weten of de reis zal doorgaan of niet. Gaat de reis door, zullen we met de praktische uitwerking beginnen (vliegtickets aankopen, verblijf regelen, …). Gaat de reis niet door, dan zullen we de studenten enkele alternatieven voorstellen van organisaties die vrijwilligerswerk doen en die wij zullen screenen.

Op 21/11/2020 om 19h vond er een online infosessie plaats om meer duiding te geven over dit plan, de verdere stappen en om vragen te beantwoorden. De presentatie van deze infosessie vind je via volgende link

Meer uitleg over het project

Het project situeert zich in een bestaande school in Godaguene, nabij Sindine in Senegal. Het is een relatief afgelegen plek aan de rand van het dorp. De school werd gebouwd in 1984 en sindsdien werd er sporadisch wat infrastructuur aan toegevoegd door de bevolking. De infrastructuur blijft echter onvoldoende want er zijn klassen van wel 60 leerlingen. Dit gaat helaas ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De schooldirectie wil de school uitbreiden met minstens drie klaslokalen, maar beschikt niet over de nodige middelen. De school is de enige lagere school voor de regio en er komen kinderen uit meer dan 12 omringende dorpen. De bevolking is er arm en leeft vooral van de landbouw en veeteelt. Het zijn vooral Peulh en Serrère die in deze regio wonen. In de dorpen is er doorgaans geen elektriciteit noch stromend water. Vaak woont men in hutten.  Het project wordt geleid door onze lokale changemaker Oumar, in samenspraak met de directeur van de school en de dorpsafgevaardigden. Eens ter plaatse zal Oumar de studenten begeleiden en kennis laten maken met de Senegalese cultuur.  Zijn aanbevelingen opvolgen is belangrijk voor een veilig en verantwoord verloop van het project. Een Senegalese aannemer neemt verantwoordelijkheid over de technische kant van het project. Wat betreft de bouwplannen en het werkschema zullen de studenten met hem in contact staan. Hij zal de studenten ook leren metsen en andere klusjes leren uitvoeren. Het verblijf werd tijdens de prospectiereis (januari 2020) door het bestuur bezocht en veilig en hygiënisch bevonden. Verder zal een kok uit het dorp voor traditionele maaltijden zorgen. Deze zal hierbij wel hulp nodig hebben. Enkele studenten zullen dus af en toe moeten helpen bij onder andere de inkopen. In het weekend zal er tijd zijn om andere plaatsen te bezoeken of uit te rusten van een drukke week. 

Wat is de meerwaarde voor de studenten?

De studenten zullen in nauw contact staan met lokale bevolking in het projectland. Ze zullen uit hun comfortzone moeten treden en wennen aan het leven op het platteland. Ze zullen kennis maken met het reilen en zeilen van een school op een relatief afgelegen plek in Senegal. D.R.O.P vzw zal er bovendien voor zorgen dat de studenten in hun project ter plaatse bijgestaan worden door een Senegalese aannemer, door de plaatselijke bevolking en de directie van de school. Omdat het ook daar vakantieperiode is, zal het zeker mogelijk zijn om een aantal jongeren in de regio/dorp te motiveren om samen te werken met de studenten.

Wat gaat er nu juist gebouwd worden?

Het project bedraagt het bouwen van drie klaslokalen van elk ongeveer 6 m op 5,5 m. Indien het door de studenten ingezamelde budget ontoereikend blijkt te zijn, zal D.R.O.P vzw de tekorten voor haar rekening nemen. Er zal ook in gemeenschappelijk overleg besproken worden in welke mate de school/overheid financieel kan bijdragen. Het betreft in ieder geval een relatief eenvoudige constructie met een structuur van betonnen kolommen en balken met tussengevoegd metselwerk in betonblokken en een dak bestaande uit geprofileerde metalen platen. De studenten gaan hierbij intensief betrokken worden maar de bouwkundige beslissingen liggen natuurlijk bij de Senegalese aannemer. Naast de aannemer zullen er ook skilled labor aangeworven worden. De studenten zullen als unskilled labor fysiek bijdragen aan het bouwen ter plaatsen. Dit houdt o.a. in: de fundering graven, bakstenen maken, cement maken, bakstenen aangeven, pleisteren, ect. 

A life changing journey...

Tijdslijn van een gemiddeld project

Inschrijving

Oktober

Start!

November

Activiteiten

November – Mei

Vormingen

Februari – Juni

Zomerreis

Juli-Augustus

Feedback

September

Heb je vragen?

Contacteer ons!