Projecten

Sinds het ontstaan van Edukado in 2009, gingen we 9 projecten aan. Foto’s, partners en einddossiers zijn allemaal hieronder te vinden. Net als ons nieuw project. Zin om mee te doen? Neem een kijkje en leer Edukado wat beter kennen!

Togo 2022

Een groep van 14 Edukado-vrijwilligers zullen onder begeleiding van het Edukado bestuur tijdens het academiejaar 2021-2022 fondsen inzamelen voor het gloednieuwe Togo project. Tijdens de zomervakantie van 2022 zal er naar Togo worden afgereisd om het project uit te voeren, onder de supervisie van de Togolese organisatie Sichem en in samenwerking met de lokale bevolking van het dorp Dzogblakopé. Het project bestaat hoofdzakelijk uit de bouw van 1 klaslokaal voor een beroepsopleiding, maar er komt nog veel meer bij kijken…

Locatie: Africa, Togo
Begindatum: 06/11/2020
Einddatum: Voorzien op 31/08/2022 
Beschrijving: Bouw van 1 klaslokaal voor een middelbare school
Belgische partnerorganisatie: Togo Debout
Togolese partnerorganisatie: Sichem
Vereist budget: 12000€
Ingezameld budget
Steun het project

Projectmanager Arsène aan het woord

Arsène is hoofd van de onderwijstak van Sichem, de aanvragende organisatie in het Togo 2022 project. In de brief die je via de knop kan lezen stelt hij zichzelf en Sichem voor.

Brief

Meer uitleg over het project

Het project wordt geleid door Togolese Changemaker Arsène Attidokpo. Hieronder vertelt hij meer over wat er de Edukado-vrijwilligers te wachten staat. Meer info over de organisatie Sichem kan je vinden op hun website.

“Dit is een project om een ​​extra klaslokaal te bouwen voor een middelbare school waarin zowel ASO, TSO als BSO gegeven zal worden. Deze mengvorm is in België gebruikelijk, maar zeer zelden te vinden in Togo.

Het doel van het project is om jongeren uit het landelijke gebied rond het dorp Dzogblakopé de kans te geven middelbare studies te doen of om na de lagere school meteen toegang te krijgen tot een beroepsopleiding op technisch of beroepsniveau. De enige middelbare school (ASO) in de omgeving ligt op ongeveer 10 kilometer van het dorp. Maar heel weinig jonge mensen uit de buurt krijgen de kans om zich in te schrijven omdat de leerlingen die dichter bij de school wonen voorrang krijgen. Hun kans op retentie en slagen ligt immers hoger dan leerlingen die dagelijks 2 x 10 km te voet moeten afleggen en daardoor ook minder studietijd hebben, noch voldoende licht om na 18u te kunnen studeren en taken te maken.

Er is ook nood aan extra TSO en BSO-opleidingen. De bouw van een klaslokaal als onderdeel van deze middelbare school zal aan minstens 50 jongeren uit het dorp Dzogblakopé en de omliggende dorpen de kans bieden om een beroepsopleiding te volgen in een degelijk uitgerust kader. Op lange termijn wordt zo het educatieve en professionele aanbod voor de lokale gemeenschap vergroot.”

Wat is de meerwaarde voor de studenten?

“Met dit project ervaren Edukado-vrijwilligers het leven van de plattelandsbevolking in Togo, in het bijzonder de diverse onderwijsaspecten gaande van lagere school tot universiteit. Ze hebben actieve culturele uitwisselingen met lokale jongeren, ze ontdekken duurzame technieken om zelf bakstenen uit aarde te maken en te gebruiken voor de constructie. De vrijwilligers werken nauw samen met gespecialiseerde arbeiders en jongeren uit het dorp aan de concrete realisatie van het klaslokaal. De vrijwilligers krijgen ook diverse mogelijkheden om buiten de werktijd samen activiteiten te doen ter ontspanning en verdieping van de inleefervaring.”

Wat gaat er nu juist gebouwd worden?

“Het is een gebouw bestaande uit 2 klaslokalen met kantoor en terras. De totale vloeroppervlakte bedraagt 213 m². Er zal echter slechts één klaslokaal met een oppervlakte van 99 m² door de Edukado-vrijwilligers gebouwd worden.  Extra fondsen voor de uitvoering van dit schoolproject worden door partners gegeven.

A life changing journey...

Tijdslijn van een gemiddeld project

Inschrijving

Oktober

Start!

November

Activiteiten

November – Mei

Vormingen

Februari – Juni

Zomerreis

Juli-Augustus

Feedback

September

Heb je vragen?

Contacteer ons!