Projecten

Sinds het ontstaan van Edukado in 2009, gingen we 9 projecten aan. Foto’s, partners en einddossiers zijn allemaal hieronder te vinden. Net als ons nieuw project. Zin om mee te doen? Neem een kijkje en leer Edukado wat beter kennen!

Togo 2022

+/- 12 studenten zullen onder begeleiding van het edukado bestuur tijdens het academiejaar 2021-2022 geld inzamelen voor het Togo project. Tijdens de zomervakantie van 2021 wordt er naar Togo afgereisd om dit project uit te voeren, onder de supervisie van de organisatie Sichem. Het project bestaat hoofdzakelijk uit de bouw van 1 klaslokaal voor een beroepsopleiding, maar er komt nog veel meer bij kijken..

Locatie: Africa, Togo
Begindatum: 06/11/2020
Einddatum: Voorzien op 31/08/2022 
Beschrijving: Bouw van 1 klaslokaal voor een middelbare school
Partnerorganisatie in het Noorden: Togo Debout
Partnerorganisatie in het Zuiden: Sichem
Vereiste budget: 12000€
Ingezameld budget
Steun het project

Kom naar onze infoavond!

Om meer te weten te komen over het project, nodigen we je graag uit op onze infoavond op maandag 18 oktober 2021 om 18u30 in de loungebar op de VUB. Laat ons weten als je komt, dan voorzien we eten en drank voor u! 

Inschrijven

Inschrijvingen zijn geopend!

Word jij 1 van de 12 edukado’ers die dit project tot een goed einde gaat brengen? Vul het formulier in (+/-30 min) en dien hem in, ten laatste 22 oktober. In dit formulier vragen we je een korte motivatiebrief te schrijven en aan te duiden of je op de hoogte bent van de belangrijkste zaken van een project deelname. 25 oktober zal je te weten komen of je geselecteerd bent.

Inschrijven

Wist je dat je het project ook kan steunen zonder zelf centen te doneren? Check onze steunpagina en Trooper er op los!

(dat neemt niet weg dat een project nog steeds gulle giften nodig heeft om gerealiseerd te kunnen worden, maar alle steun helpt!)

Meer uitleg over het project

Het project wordt geleid door Arsène Attidokpo. Hieronder verteld hij meer over het project. Meer info over de organisatie Sichem kan je vinden op hun website.

Dit is een project om een ​​klaslokaal te bouwen dat deel uitmaakt van een nieuw te bouwen middelbare school voor ASO, TSO en BSO. Zulke mengvorm die in België gebruikelijk is, is zeer zelden te vinden in Togo.

 Het doel van het project is om jongeren uit het landelijke gebied rond het dorp Dzogblakopé de kans te geven middelbare studies te doen of om na de lagere school meteen toegang te krijgen tot een beroepsopleiding op technisch of beroepsniveau. De enige middelbare school (ASO) in de omgeving ligt op ongeveer tien kilometer van het dorp. Maar heel weinig jonge mensen krijgen de kans om ingeschreven te worden omdat de leerlingen die dichter bij de school wonen voorrang krijgen. Hun kans op retentie en slagen ligt immers hoger dan leerlingen die dagelijks 2 x 10 km te voet moeten en daardoor ook minder studietijd hebben en geen licht hebben om na 18u te kunnen studeren en taken te maken.

Er is ook nood aan TSO en BSO-opleidingen. De bouw van een klaslokaal als onderdeel van deze nieuwe middelbare school zal aan minstens 50 jongeren uit het dorp Dzogblakopé en de omliggende dorpen kans bieden een beroepsopleiding te volgen in een degelijk uitgerust kader. Op lange termijn wordt zo het educatieve en professionele aanbod voor de lokale gemeenschap vergroot.

Wat is de meerwaarde voor de studenten?

Met dit project ervaren Edukado-studenten het leven van de plattelandsbevolking in Togo, in het bijzonder de diverse onderwijsaspecten gaande van lagere school tot universiteit. Ze hebben actieve culturele uitwisselingen met lokale jongeren, ze ontdekken duurzame technieken om zelf bakstenen uit aarde te maken en ze te gebruiken voor hun constructie. De studenten werken samen met gespecialiseerde arbeiders en jongeren uit het dorp aan de concrete realisatie van de school. De studenten krijgen ook diverse mogelijkheden om buiten de werktijd samen activiteiten te doen ter ontspanning en verdieping van de inleefervaring. De ervaring met het werken met dergelijke groepen toont dat studenten hier wereldburgers worden voor het leven.

Wat gaat er nu juist gebouwd worden?

Het is een gebouw van twee klaslokalen met kantoor en terras met een totale vloeroppervlakte van 213 m2. Er zal echter slechts één klaslokaal met een oppervlakte van 99 m2 door de Edukado-studenten gebouwd worden.  Extra fondsen voor de uitvoering van dit schoolproject worden door partners gegeven.

A life changing journey...

Tijdslijn van een gemiddeld project

Inschrijving

Oktober

Start!

November

Activiteiten

November – Mei

Vormingen

Februari – Juni

Zomerreis

Juli-Augustus

Feedback

September

Heb je vragen?

Contacteer ons!