Watte?

11 jongvolwassenen werken dit jaar een solidariteitsproject in Guinee uit en ondersteunen het circusgezelschap Amoukanama, onze Guineese partner, bij de bouw van een klaslokaal voor hun circusschool.

Nieuwsgierig? Lees er meer over op de project pagina!

Wij zijn op zoek naar nieuwe projectpartners!

Wij zijn op zoek naar een partner uit een laag-inkomensland (of deels) die nood heeft aan een educatie gerelateerde infrastructuur. Deze partner heeft ook het doel om de toegang tot onderwijs voor iedereen, zeker in landen waarin dit verre van vanzelfsprekend is, te verbeteren. Onze ideale partner is bereid het project samen uit te werken met onze studenten, die dan ter plekke, in samenwerking met de lokale bevolking, het gebouw zullen helpen neerzetten in de zomer van 2024. De kostprijs van het bouwproject is € 12.000 of minder. Indien meer, wordt dit door de partner bijgelegd.

Partner checklist

 • uit een laag-inkomensland (of deels, er moet een duidelijke band zijn met het land in kwestie)
 • nood aan educatie gerelateerde infrastructuur van maximaal 100m2
 • bereid om een groep van  +/- 15 universitaire studenten 2 zomermaanden te ontvangen en te begeleiden

Denk jij dat we een match made in heaven zijn?

Stuur dan een mail naar emma@edukado.be en andy@edukado.be met een korte toelichting over je project. Wij laten je binnen de 7 dagen weten of het zinvol is om het aanvraagformulier in te vullen. Zo hopen we kansloze projecten in te lichten, nog voor er teveel tijd is gestoken in het opstellen van een projectdossier (want vrijwilligers hun tijd is heel kostbaar en dat willen we niet verspillen 😉 ). 

Deadline mail toelichting project: 09/04/2023

Deadline indienen aanvraagformulier: 23/04/2023

Mededeling selectie: 07/05/2023

ToelichtingAanvraagformulier

Deelneemster India 2019 aan het woord

Hannah vertelt je in deze video wat meer over Edukado en waarom je met een Edukado-project zou moeten meedoen.

Over ons

In een wereld waarin we onderling met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn, streeft Edukado naar solidariteit, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid opdat eenieder de kans heeft om op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de maatschappij.

Dat doen we door niet alleen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toegankelijkheid van kwaliteitsvolle educatie, maar ook door de uitwisseling van kennis en cultuur te stimuleren.

Daarom organiseren we onderwijs gerelateerde bouwprojecten, vormingen en sensibiliseringsactiviteiten, waarbij samenwerking steeds een vaste waarde is.

Vrijwilligers

Bij Edukado kan je een solidariteitsproject realiseren in een laag inkomensland (ook gekend als “ontwikkelingsland’’, maar die term lijkt ons vandaag de dag achterhaald). Je gaat met een team van jongvolwassenen aan de slag om een onderwijs-gerelateerd bouwproject in een jaar tijd uit te werken. Van fondsen verzamelen en bijleren over concepten zoals white innocence, white saviorism, …, tot het uiteindelijk uitvoeren van het project ter plaatse tijdens de zomermaanden.

Jouw engagement

 • Enkele uren per week van je tijd
 • Je sociale vaardigheden
 • Je vastberadenheid en werklust
 • Je bereidheid om je te verplaatsen naar een laag inkomensland tijdens de zomermaanden

Waarom meedoen?

 • Je realiseert samen met een geweldig team een jaar lang activiteiten en gaat tijdens de zomervakantie op bouwreis.
 • Je krijgt de kans om samen te leven en te werken met een andere gemeenschap en bij te leren over hun culturen, gewoontes, waarden en tradities.
 • Je doet werkervaring op in een maatschappelijk zinvol en ethisch verantwoord project.
 • Je kan rekenen op begeleiding van ervaren groep projectmedewerkers die je met raad en daad bijstaan.

Op dit moment kan je je niet meer inschrijven voor het project Guinee2023. 

Meer info

De Edukado samenwerking

De changemakers

 • Een invloedrijk figuur (of figuren) uit een minder geprivilegieerde samenleving (laag inkomensland)
 • Heeft de wil om zijn/haar/hun samenleving op te tillen
 • Zoekt een partner om een onderwijs-gerelateerd structureel probleem op te lossen
 • Is bereid een groep jongvolwassen te ontvangen en van huisvesting te voorzien gedurende de uitwerking van het project ter plaatse
 • Is bereid een culturele uitwisseling te stimuleren

De vrijwilligers

 • Een groep jongvolwassenen uit België
 • Hebben de wil om gelijkwaardig onderwijs voor iedereen te stimuleren
 • Zijn geëngageerd om een project gedurende 1 jaar uit te werken
 • Zijn bereid om tijdens de uitwerking in de zomermaanden te leven volgens de plaatselijke cultuur en een diepgaande connectie aan te gaan met de plaatselijke bevolking

An unforgettable journey

Ons team

In cijfers

111

personen namen deel aan een project

11

projecten werden op poten gezet

182K

werd er in totaal al ingezameld

Origin story

De oorsprong van Edukado gaat terug tot het initiatief van een groep geëngageerde studenten in 2006. Aushim, de oprichter van Edukado, vertelt er meer over.

Met de steun van